BELGE SORGULA

Hakkımızda

BRC kalite 1999 yılında belgelendirme ve eğitim hizmetleri vermek için kurulmuştur. Günümüz iş dünyasında üst düzeye ulaşan rekabet şartları, ekonomik gelişmeler, müşteri beklentilerinin her geçen gün artması, işletmelerin Pazar paylarını korumaları için sürekli iyileştirme ve kendilerini geliştirmek mecburiyetindedir. İşletmelerin bu zorlukları aşmak, pazardaki paylarını arttırmak ve korumak için kalite yönetim sistemi anlayışına sahip olmalıdır. BRC kalite olarak işletmelere kalite yönetim sistemleri hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi ve belgelendirme  hizmetleri sağlamaktayız.