BELGE SORGULA
ISO Sistem Danışmanlık

ISO Sistem Danışmanlık

Danışmanlık Hizmeti

            Son yıllarda tüm dünyada giderek popüler bir kavram haline gelen danışmanlık; işletmelerin, ihtiyaç duyduğu bir konuda, alanında uzmanlık sahibi olan kişi ya da kurumlardan, belirli bir süre zarfında ve doğru bir iş modeliyle aldığı hizmet türüne verilen isimdir. Bu süre boyunca, ilgili kişi ya da kurumlar; bilgi, beceri ve tecrübelerini  hizmet verdiği işletmeye aktarır ve belirli çalışmaları onlar adına gerçekleştirir. Ürün ya da hizmet üretimi yapan işletmeler, mevcut durumda yürüttüğü veya yeni bir alanda başlatacakları çalışmalar için danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyarlar. Zira, işletmelerin faaliyet gösterdiği her bir alan ya da uygulama için uzmanlık sahibi olması çok zordur. Bu bağlamda, danışmanlık hizmeti , reklam, pazarlama, insan kaynakları, Ar-Ge, iş sağlığı ve güvenliği ve daha birçok konuyu kapsamaktadır.

 

Danışmanların Görev Tanımları

            Danışman, her şeyden önce belirli bir alan ya da alanlarda uzmanlık sahibi olan; bildiklerini uygulama ve karşı tarafa en iyi şekilde aktarma konusunda beceri sahibi olan kimselerdir. Danışmanlık hizmeti verdiği kurumun çıkarlarını gözeten, faaliyet konusuna kurumun bakmadığı çerçevelerden bakabilen, onlara yol gösteren ve daima yenilikçi fikirler üreten kişilerdir. Bir danışman, aynı konuda farklı kurumlara danışmanlık hizmeti verebilir. Bu bağlamda, hizmet sağladığı kurum ile her zaman iş birliği içinde olmaya özen gösteren danışmanların en önemli özelliği, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmalarıdır.

            Bir danışman, bir kuruma tek başına veya bir danışmanlık firmasını temsilen hizmet verebilir. Danışmanlık hizmeti kapsamında, sadece belirli konulara odaklanan ve bu konularla ilgili sorunlara çözüm üretmeye çalışan danışmanlardan, kurumun başka alanlardaki problemlerini de çözmesi beklenemez. Zira, danışmanlar, o kurumun personeli veya yönetici değildir. Danışmanlar, kurum bünyesinde alınacak kararlar üzerinde sadece tavsiyelerde bulunabilir. Danışmanlık hizmeti verdiği konular ile ilgili son karar kurum yöneticilerine aittir.

 

İyi Bir Danışmanın Özellikleri

            Danışmanlık hizmeti günümüzde bir sektör haline gelmiştir. Bu hizmetler, işletmelere belirli paketler halinde ve ücretler karşılığında sunulmaktadır. Diğer bütün sektörel faaliyetlerde olduğu gibi danışmanlık içerisinde de işini iyi yapan kişi ya da firmalar olduğu gibi, bu hizmetleri verecek bilgi, tecrübe ve yetkinliğe sahip olmayan danışmanlar da mevcuttur. Bu bağlamda, iyi bir danışmanın sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İlgili danışmanlık hizmeti konusunda mutlak bilgi sahibi olması.
  • Hizmetin hitap ettiği sektör hakkında güncel gelişmelere hakim olması.
  • Bireysel ve takım olarak verimli ve yüksek performanslı bir şekilde çalışabilmesi.
  • En az bir yabancı dili ileri derecede bilmesi.
  • İkna kabiliyetinin yüksek, analitik düşünme yeteneğine sahip, detaycı ve sayılarla arasının iyi olması.
  • Danışmanlık hizmeti kapsamında çalıştığı kişilerle yazılı ve sözlü iletişiminin gelişmiş olması.
  • Verimlilik, iş geliştirme, strateji, yönetim, performans, kalite, yasal şartlar ve buna benzer konularda beceri sahibi olması.

 

Danışmanlık Hizmeti Alınabilecek Konular

            Teknolojinin gelişmesi, yeni ürün ve hizmet alanlarının oluşması, şirketlerin farklı alanlarda yatırımlar yapması, kurumların bünyesinde yeni çalışma birimleri oluşturması gibi etkenler danışmanlık hizmetlerinin kapsamını geliştirmiştir. Günümüzde, faaliyet gösterilen alan farketmeksizin büyük ya da küçük ölçekli her işletme çeşitli konularda danışmanlık hizmeti alabilmektedir. İlgili hizmet kapsamında, kurumun iş yükünü alan danışmanlar, verdiği hizmet süresince kurum adına düşünür, araştırır, geliştirir, analiz eder, raporlar; sorumlu olduğu kuruma zaman ve değer katar. Bu süre zarfında, kurumun çalışmalarını ve izlediği politikayı üçüncü bir göz olarak takip eder, olumlu ve olumsuz gördüğü konuları değerlendirir ve yeni fikirler sunar.

            Danışmanlar, doğrudan sektör çalışanları olabildikleri gibi akademik camiadan da seçilebilmektedir. Danışmanların bu kadar çok yönlü olması, firmaların onlardan hizmet alabilecekleri alanları da genişletmektedir. Bu alanlardan en bilinenleri şunlardır:

           

 

Anahtar kelimeler: Danışmanlık hizmeti

Meta yazısı: Bu yazıda, danışmanlığın ne olduğu ve danışmanlık hizmetlerine neden ihtiyaç duyulduğu anlatılmaktadır.