BELGE SORGULA
ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Nedir?

Faaliyet gösteren her kurumda veya kuruluşta iş alanı güvenliği hususu dikkatle incelenmektedir. İş sağlığının önem derecesi sektör alanı fark etmeksizin her alanda gözetilmektedir. Faaliyet gösteren kuruluş, aksaklıkların önlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) performansını geliştirmeye yönelik hedefler belirler. Bu hedeflerde ise iş yerinde yaralanma ve iş kazalarını önlemesi ve İSG performansını proaktif olarak geliştirilmesi amaçlanır. İşte bu olası zayiatın önceden önlenmesi aşamasında şirketler hedefler ve ardından tedbirler üretir. Tedbir alma hususunda ise çeşitli standartlar geliştirilir. Bu noktada ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, şirketlerin iş ortamında çalışanların güvenliğini sağlayabilmesi adına hazırlanmıştır. Bu standart, iş ortamında görülebilecek çeşitli iş ortamında oluşabilecek tehditleri ve akabinde izlenmesi gereken adımları açıklamaktadır.

Artan küresel ticaretle birlikte iş sağlığı ve güvenliğinde yeni kavramlar ve olgular türemektedir. Günümüz sanayisinde küresel bağlamda iş ortamında güvenliği sağlamaya yönelik ortak bir karşılaştırma ve değerlendirme ihtiyacı doğmaktadır. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, kullanım kılavuzuyla birlikte bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sisteminin gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, işyeri güvenliğine olan bağlılıklarını göstermelerini amaçlamaktadır. Ayrıca, işletmelerinin müşterileri ve çalışanları ile olan itibarlarını pekiştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu Standartla, ayrıca yürütülen faaliyet alanlarındaki çalışmalarının aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

           

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

ISO 45001 standardı proaktif risk önleme ve İSG performansını maksimum seviyede tutmayı hedefler. Bu standarda entegre olmanın en büyük getirisi, çalışanlar arasındaki itibarın arttırılmasıdır. Bununla birlikte, çalışanlara güvenli bir ortam sağlayan kuruluşların başarı elde etmesi de su götürmez bir gerçekliktir. Zira çalışanlarına güvenli ortamı temin eden bir kuruluş, iyi bir iş çıktısını da temin etmektedir.

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Entegrasyonu ve Yararları

Bu yeni sağlık ve güvenlik standardı, kuruluşların İSG yönetim sistemlerini stratejik yönleriyle hizalamalarını sağlamaktadır. İSG süreçlerini ve performanslarını iyileştirmeye odaklanan bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi sunmaları için bir fırsat niteliğindedir. Bu standart, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında daha motive bir şekilde çalışmalarını da sağlamaktadır. Stratejik adımlarla şirketi bir adım öteye taşıyan ISO 45001 standardı, aşağıdaki kilit sükseleri hedefler:

 • Güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının somut belgesi niteliğindedir.
 • İSG alanındaki ve bu alanla bağlantılı riskleri belirlemeyi ve bunları elimine etmeyi sağlar.
 • Olası risklerin tarafınızca kontrol edilmesini ve olası etkilerin en aza indirgenmesini sağlar.
 • Güvenli iş alanının sağlandığı kurumda çalışanın verimliliğini artırır.
 • Uluslararası alanda bir saygınlık düzeyine sahiptir.
 • Daha basit bir yönetim sistemi kontrolü mekanizması sunarak daha geniş bir işletme sistemine entegre olmanızı sağlar.
 • Marka ve itibarınızın korunmasını pekiştirir.

 

ISO 45001 Standardı Kimler İçin Uygundur?

            Bu standardı uygulamak isteyen kuruluşlara yönelik şartıyla çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bunlar kuruluşların nitelikleriyle ilgili olmak üzere şöyledir:

 • 1. Sivil toplum kuruluşları
 • 2. Büyük ölçekli kuruluşlar
 • 3. Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar
 • 4. Kamu kurumları
 • 5. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
 •           

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

            İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ulusal düzeyde de itibar görmesinin yanı sıra her işletmenin uygulaması gereken bir standarttır. Uygulama süreci ise oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreçtir. Bu nedenle, işletmesini bu sisteme entegre etmek isteyen kuruluşların bu süreci başlatmadan önce destek alması oldukça önemlidir. İşletme, kendi bünyesinde bu sertifikasyon sürecini sorunsuz ilerletmek için bir danışmanlık firmasından destek almalıdır. Sistemin sağlıklı ve düzgün bir şekilde işlediği teyit edilmelidir. Tüm bunların ardından işletmeler, gerekli başvuru işlemlerine başlayabilir.

            ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin            sertifikasyon sürecinin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmalıdır. Zira, başvuru sahibi kuruluşların tatbik etmesi gereken gereklilikler detaylıca danışman şirket tarafından açıkça belirtilmektedir. Danışmanlık şirketinde bu konuda yetkili ve eğitimli kişiler şirketlere destek sağlamaktadır. Standardın gereksinimleri teyit edildikten ve şartlar sağlandıktan sonra gerekli dokümanlar düzenlenmektedir. Başvuru sürecinin son adımı olan belgeleri hazırlama sürecinin ardından başvuru yapılabilmektedir.

            Belgelendirme kuruluşu, uygun gördüğü takdirde işletmeye denetimlerde bulunur. Belgelendirme kuruluşu, kendisine gelen başvuruyu, iletilen dokümanlar üzerinden inceler. Sorun tespit ve tayin edilmediği ölçüde sertifikalandırma yapılır. Sorun görülmesi halinde de bu sorunların birtakım çözüm önerilerinde bulunulur ve şirketten bunları düzeltmesi beklenir. Özellikle işletmelerin hem yerel hem de ulusal itibarının sağlanması açısından destek alması önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar kelimeler: ISO 45001

Meta yazısı: Bu yazı, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; ayrıca belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri hakkında açıklamalar içermektedir.